1 דקות קריאה

הוראות מיוחדות בנושא טיפול רפואי מקל והארכת חיים 
להסבר בשפות נוספות: ENGLISH, RUSSIAN, FRENCH, ARBIC  

הוראות לפי חוק זכויות החולה הנוטה למות, עוסקות בנושא של טיפול רפואי מונע סבל או מאריך חיים, אשר לא ניתן לכלול במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך בנושאים בריאותיים. 
החוק מאזן בין קדושת החיים לאוטונומית הרצון הפרטי של האדם.
החוק מאפשר לעשות זאת על ידי על ידי הכנת הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח רפואי מיוחד לפי חוק זה או שניהם והפקדתם כהלכה במשרד הבריאות.

הכנת הנחיות מקדימות רפואיות 
אלו הוראות אפשר לקבוע?
החוק מאפשר לסמן בתוך רשימה של פעולות, מה מבקש אדם לעשות או להימנע מלעשות, לדוג':
החייאה, הנשמה מלאכותית, דיאליזה, כריתת איבר נמקי, הקרנות במחלה ממארת, כימותרפיה במחלה ממארת, בדיקות דם, רנטגן ועוד.
אחרי שמופקדות ההנחיות יתקבל כרטיס קטן שניתן להחזיק בארנק (בדומה לכרטיס אד"י).
מתי מחויב הצוות הרפואי לפעול עפ"י ההנחיות?

כדי שהצוותהרפואי ידע לפעול בהתאם להנחיות הרפואיות המקדימות, יש להפקיד אותן כנדרש ויש לקבוע באמצעות חוות דעת רפואית כי אדם עונה על ההגדרות הבאות:

  • מאובחן כחולה במחלה חשוכת מרפא (מחלה סופנית ללא טיפול רפואי)
  • תוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים גם אם יינתן לו טיפול רפואי
  • האדם סובל "סבל משמעותי" (בהתאם לנוסח החוק או בהתאם למה שהוגדר בטופס)

איך מכינים את ההנחיות המקדימות?
על ממלא הטופס להיות כשיר משפטית ומעל לגיל 17.
יש למלא בטופס מידע שנמסר על ידי רופא או אחות, אין צורך בחתימת עו"ד.
יש להחתים את הטופס על ידי 2 עדים שיחתמו עליו, יחד עם נותן ההנחיות באותו מועד (הרופא או האחות יכולים להיות אחד העדים). חשוב להקפיד שהעדים לא יהיו בעלי אינטרס כלשהו כולל בני משפחה.
המלצות:
מומלץ לפעול על פי הוראות משרד הבריאות בעת מילוי הטופס.
מומלץ לידע אנשים נוספים בדבר עריכת הנחיות רפואיות מקדימות ולרשום את השמות שלהם בטופס במקום המיועד.
מומלץ להוסיף את ההנחיות נשלחו למשרד הבריאות גם לטופס הייפוי כוח מתמשך אם הוכן כזה.

הכנת ייפוי כוח רפואי לפי חוק זה הכולל הנחיות רפואיות מקדימות
אדם יכול למנות מיופה כוח שיהיה מוסמך להחליט במקומו ועבורו לגבי טיפול רפואי מקל או מאריך חיים בהתאם להוראות מקדימות שייתן מראש בייפוי הכוח, והוא יכול להגביל את סמכותו.
במידה והופקדו הנחיות רפואיות מקדימות, הרופא לא יהיה זקוק למיופה הכוח, אולם נוכחות מיופה הכוח יכולה להפחית סיכון לאי מימושן.
הכנת ייפוי כוח יכולה לייתר צורך במינוי אפוטרופוס לגוף.

קיימים שני סוגי ייפויי כוח רפואיים לפי חוק זכויות החולה הנוטה למות:
1. נוסח מקוצר – יש למלא את הטופס  ולחתום עליו בפני 2 עדים, עו"ד יכול/ה לחתום כעד/ה אבל אין זה חובה, יכול/ה לחתום כעד גם פסיכולוג/ית, עו"ס, רופא/ה, אח/ות, למעט בני משפחה מדרגה ראשונה.
חשוב להכיר את סעיף ז', סעיף חובה. הוא למעשה קיצור של טופס ההנחיות המקדימות ושל ייפוי הכוח בנוסח הארוך. אפשר לסמן בטופס חלק מהסעיפים או את כולם.
המלצות
אפשר לבקש כי מיופה הכוח יוסיף גם הוא חתימה אך אין זה הכרחי.
יש לשים לב לסעיפים המהותיים בטופס, אחרת משרד הבריאות לא יקבל אותו.
חשוב לסמן אם ניתנו גם הנחיות רפואיות מקדימות.
צריך להחליט מה ייגבר ההנחיות או מיופה הכוח ולסמן את זה.
להקפיד על ביצוע הנחיות משרד הבריאות

2. נוסח ארוך 
– יש למלא את הטופס בפני רופא או אחות בלבד, על הטופס חייב לחתום מוסר המידע הרפואי בהתאם למצבו הבריאותי של הממנה (האם הוא כבר אובחן כחולה הנוטה למות או לא). יש לחתום על הטופס בפני 2 עדים יחד עם הממנה, עו"ד יכול/ה לחתום כעד/ה אבל אין זה חובה, יכול/ה לחתום כעד גם פסיכולוג/ית, עו"ס, רופא/ה, אח/ות, למעט בני משפחה מדרגה ראשונה.
חשוב להכיר את סעיף ז', סעיף חובה. הוא למעשה קיצור של טופס ההנחיות המקדימות ושל ייפוי הכוח בנוסח הארוך. אפשר לסמן בטופס חלק מהסעיפים או את כולם.
המלצות
אפשר לבקש כי מיופה הכוח יוסיף גם הוא חתימה אך אין זה הכרחי.
יש לשים לב לסעיפים המהותיים בטופס, אחרת משרד הבריאות לא יקבל אותו.
חשוב לסמן אם ניתנו גם הנחיות רפואיות מקדימות.
צריך להחליט מה ייגבר ההנחיות או מיופה הכוח ולסמן את זה.
להקפיד על ביצוע הנחיות משרד הבריאות.

את כל הטפסים יש לשלוח בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות כולל ספח, לכתובת: משרד הבריאות - המרכז להנחיות רפואיות מקדימות , רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9101002, ת"ד 1176 .

הטפסים יהיו תקפים ל 5 שנים וניתן להאריך אותם באמצעות טופס הארכה.

ניתן לבטל את ההוראות המקדימות ואת ייפוי הכוח בכל עת על ידי טופס מתאים.

 

ניתן לצור אתנו קשר כאן ונחזור בהקדם.