1 דקות קריאה

 מי שמונה תומך החלטות, חשוב שיכיר את הנקודות העיקריות ממסמך שפורסם ביום 01 ליולי 2021 בשיתוף איגוד הבנקים ובנק לאומי, האפוטרופוס הכללי ובנק ישראל

רקע בקצרה:

מודל של קבלת החלטות נתמכת הינו מודל, שנוצר בעולם בשל רצון למצוא חלופות למודל האפוטרופסות המסורתי ולסייע למימוש זכויות אנשים עם מוגבלויות. בשנת 2018, במסגרת תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קיבל תוקף כלי משפטי אשר נועד לאפשר לאדם לקבל החלטות על חייו, תוך מינוי תומך שתפקידו ללוות את האדם בתהליך קבלת ההחלטות. 

קבלת החלטות נתמכת היא הסדר משפטי בו אדם בגיר, שיש לו קושי בהבנת מידע ובקבלת החלטות, אך עם עזרה מתאימה ותמיכה של אחר הוא מסוגל לעשות זאת, יכול לקבל את הסיוע הזה כאשר בית המשפט ממנה לו "תומך בקבלת החלטות" כמשמעותו בסעיף 67ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. המינוי מבוסס על יחסי כבוד ואמון הקיימים בין אותו אדם לתומך. 

לאור העובדה כי תומך ההחלטות עתיד לסייע למקבל ההחלטות בניהול חשבונות הבנק ובכל הנוגע לקבלת החלטות כלכליות, גובש מסמך שנועד לסייע לכל הצדדים המעורבים, לרבות המוסדות הפיננסיים על ידי מתן הוראות אחידות וברורות.

המסמך כולל הוראות בנושאים הבאים: 

מסירת מידע לגבי בקשות איתור חשבונות של מקבל החלטות 

הסדרת מעמד תומך בקבלת החלטות בחשבון מקבל החלטות 

מסירת מידע לתומך בקבלת החלטות

במסגרת המסמך פורסמה רשימה של בעלי תפקידים בבנקים השונים, אליהם ניתן לפנות לבצע איתור חשבון. חשוב להכיר את המסמך ואת ההוראות במסגרתו על מנת לפעול באופן נכון ויעיל מול הבנקים בכל הערוצים הנדרשים ובכדי לממש את זכויות מקבל ההחלטות במסגרת מינוי התומך. 

בכל שאלה ניתן לצור קשר עם משרדנו בטל: 04-8584840

או להשאיר הודעה דרך האתר

את המסמך המלא ניתן למצוא - כאן