1 דקות קריאה

חוק הירושה קובע את ארבע האפשרויות לעריכת צוואות:
צוואה בכתב-יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה. 
לכל צוואה מאפיינים צורניים, חשוב להקפיד על קיומן של דרישות החוק, שכן במידה ותוקף צוואה נבחן בדיעבד, ההקפדה הצורנית מעידה על רצינות כוונות המצווה בצוואה ומעניקה לה משנה תוקף.

  • צוואה בכתב יד תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, ועליה לשאת תאריך ואת חתימתו של המצווה.
  • צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם בידי המצווה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימתם על גבי הצוואה, שהמצווה הצהיר וחתם על הצוואה. חשוב לדעת! קטין, מי שהוא פסול-דין ומי שמצוין בצוואה כיורש, אינם כשירים להיות עדים לעשיית צוואה.
  • צוואה בפני רשות נערכת על ידי אמירת דברי המצווה בע"פ בפני שופט, רשם של בית-משפט, רשם לעניני ירושה חבר של בית-דין דתי או נוטריון או בהגשת תוכן הצוואה בכתב. תוכן הצוואה כפי שנרשם או כפי שהוגש, ייקרא למצווה והוא יצהיר שזו צוואתו. הגורם המאשר יאשר על גבי הצוואה, שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
  • נכתבה הצוואה בלשון (שפה או נוסח) שהמצווה לא מבין, יש לקרוא אותה בפניו בתרגום לשפתו, והמתרגם יאשר זאת על גבי הצוואה. קיימת אפשות שבמקום קריאת הצוואה או תרגומה למצווה, הוא ירא אותה או את תרגומה בעצמו.
  • צוואה בעל פה עריכת צוואה זאת מותרת רק למי שסבור כי מותו קרוב, בנסיבות שמצדיקות אמונה זאת. במקרה כזה, רשאי המצווה לצוות בע"פ בפני שני עדים המבינים את שפתו. במקרה כזה תרשם הצוואה כאשר נרשם היום והנסיבות לעשייתה,  בזכרון דברים, שייחתם ע"י העדים. הם צריכים להפקיד את המסמך אצל הרשם לעניני ירושה בסמוך. צוואה בעל פה בטלה תוך חודש ממועד עריכתה אם הנפטר לא הלך לעולמו.

צוואה שלא נערכה בהתאם לדרישות החוק לא נפסלת באופן אוטומטי, אולם יהיה על הדורש את קיומה להוכיח את רצון המצווה על אף הפגמים הצורניים שבצוואה. 

מאמר זה אינו ממצה ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי כללי או ספציפי.

לתיאום פגישה לעריכת צוואה רגילה או צוואה נוטריונית ניתן להשאיר פרטים  ונחזור בהקדם. למקרים דחופים צרו קשר בטל: 04-8584840.