1 דקות קריאה
ייפוי כוח רפואי - חשוב להכיר

העלייה בתוחלת החיים מחייבת תכנון משפטי קדימה, שמצריך הסדרה גם בהיבט של מצבנו הבריאותי העתידי. קיימות שאלות חשובות בנוגע לטיפול רפואי לו אנו עלולים להזדקק בעתיד. איזה טיפול נרצה ואיזה לא, מי יטפל בנו וכד' ומה יקרה במצב בו לא נוכל לבטא את הרצון שלנו, אין ספק שמדובר בשאלות בעלות חשיבות ובעניין שמומלץ להסדיר היום, כשאנו בבריאות טובה.   

מה יש לעשות היום, כדי שאדם אחר יוכל לפעול עבורנו בעתיד בעניינים רפואיים? 

יש לערוך ייפוי כוח רפואי. מינוי מיופה כוח נועד למצב עתידי, בו לא נוכל להביע עמדה ביחס לטיפול הרפואי המוצע. ייפוי הכוח מאפשר למנות אדם שיש לנו בו אמון. ייפוי כוח יחסוך את הצורך למנות אפוטרופוס על ידי בית המשפט, אם מינוי כזה יהיה נחוץ לצורך ביצוע הטיפול הרפואי.

בשביל מה צריך ייפוי כוח רפואי?

באמצעות ייפוי הכוח, ניתן לתת הנחיות מראש למיופה הכוח שבחרנו ובכך לוודא שהרצון שלנו יקבל מקום בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות. כך בשעת הצורך, יישמע הקול שלנו והחלטות שמתקבלות עלינו יתאמו ככל הניתן את הרצון האישי שלנו.  

את מי ניתן למנות כמיופה כוח?

ניתן למנות אדם בגיר, כשיר משפטית אשר מבין את משמעות התפקיד ומסכים למינוי.

אלו סוגי ייפוי כוח רפואי קיימים ולכמה זמן הם תקפים?

ניתן לערוך ייפוי כוח רפואי לפי חוק זכויות החולה, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך ולכלול במסגרתו גם הוראות לגבי מצב בריאותי. הוראות חוק החולה הנוטה למות, מאפשרות לנו לקבוע מראש הוראות והנחיות רפואיות מקדימות, למקרה ונוגדר כחולה הנוטה למות.

ייפוי כוח משולב

כיום לא ניתן לערוך ייפוי כוח משולב, אולם לאור היענות רבה של הציבור עניין זה נבחן בשנית וייתכן  ויהיה שינןי בעתיד. בעבר היתה אפשרות למנות באמצעות טופס אחד, מיופה כוח לקבלת החלטות במקרה של טיפול רפואי כללי וגם במקרה של חולה הנוטה למות. בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החל מה- 11.04.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח. טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יכובדו עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).

במידה ואדם ירצה לשנות את ייפוי הכוח, או להאריך את התוקף שלו, הדבר ייעשה על-פי הוראות חוק החולה הנוטה למות.

ניתן להשאיר כאן פרטים ולתאם ייעוץ