1 דקות קריאה

בהיבט העובדתי, השופטת דחתה את גרסאות שני הצדדים. לאחר שעיינה בתכתובות וואטסאפ היא שוכנעה שהצעירה הפצירה בחברה להזמין אותה לאימון ולהרכיב אותה. מאידך, נקבע, התובעת לא יכלה לכפות את עצמה ולאלץ את הנתבע להרכיב אותה, וכך גם הנתבע לא "חטף" את התובעת בניגוד לרצונה.  לפיכך נקבע כי הנתבע חב בחבות אישית כלפי הצעירה בגין פגיעתה, אך עם זאת על הנתבעת הוטל "אשם תורם" משמעותי בשיעור של 30%, וזאת מאחר שלקחה על עצמה סיכון או לפחות הפעילה שיקול דעת שגוי.

את נזקי התובעת, שכללו כאב וסבל, הפסדי שכר, פגיעה בכושר השתכרות והוצאות רפואיות, אמדה השופטת בסכום של 237 אלף שקל. לאחר הפחתת אשמתה עמד הפיצוי של 166 אלף שקל. בנוסף חויב הנתבע בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד בשיעור של 20%.  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5616199,00.html 


  • לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן
  • ב"כ התובעת: עו"ד טל זהבי
  • ב"כ הנתבע: עו"ד ניר לוי