1 דקות קריאה

ו' בילה עם בתו בחוף הים, מפתחות הרכב היו בתיק.
כו' ובתו סיימו את הבילוי, הם לא מצאו בתיק את המפתחות.
כשהגיעו לאזור החניה, הם גם לא מצאו את הרכב.
ו' היה ישר, הוא דיווח למשטרה כי מפתחות הרכב היו בתיקו במהלך שהייתו בחוף הים ונגנבו כנראה מהתיק.
חברת הביטוח ניסתה לטעון כי ו' התרשל בשמירה על מפתחות הרכב ולכן היא אינה חייבת לשלם לו את ערך הרכב כפי שהפוליסה קובעת. 
טענה זאת לא התקבלה. 

צריך לזכור שכדי שברת הביטוח לא תחוייב על פי פוליסה שערכה, עליה להצביע על רשלנות חמורה מאוד של המבוטח.
מקרים בהם מבוטח נהג בחוסר זהירות או ברשלנות, הם מקרים מכוסים בביטוח, על חברת הביטוח לשלם בגינם, אחרת, בשביל מה לעשות ביטוח?