1 דקות קריאה

פעילות חנוכה לילדים עלתה לא' בנכות פלסטית ונפשית, אמו קיבלה עבורו פיצוי.
א' עמד קרוב מידי לניסוי שבוצע עם אש ומי שערך את הפעילות לילדים לא עמד בכללי בטיחות בסיסיים.
הניסוי יצא משליטה, וא' נכווה בפלג גופו העליון. אמו הוזעקה למקום והוא פונה באמבולנס לבית החולים. הוא עבר סדרת טיפולים ארוכה ואשפוז ארוך. א' נעדר מבית הספר תקופה ארוכה ומצבו הרגשי התדרדר. 

א' באמצעות הוריו קיבל פיצוי על פי פוליסת ביטוח תלמידים וכן מהגורמים שהיו אחראים על הפעילות המסוכנת.