1 דקות קריאה

גישור הוא הליך לפתרון ויישוב סכסוכים.

הגישור נעשה מחוץ לכותלי בית המשפט ובעזרת אדם המשמש כמגשר.

גישור יכול להיעשות בין אנשים פרטיים וגם בין אנשים לחברות או גופים ובין מוסדות אלה לבין עצמם.

הליך הגישור מבוסס על הרצון של הצדדים להידבר על הבנת האינטרסים ההדדיים של כל צד ועל הסכמות שאליהן יגיעו במשותף.

אין זמן קבוע בו אפשר לפנות לגישור, כל זמן שלא ניתנה החלטה שיפוטית מחייבת בסכסוך, הצדדים יכולים לפנות לגישור, ניתן גם להיעזר בעו"ד לליווי בהליך אך אין בכך הכרח.

במידה וצדדים סיימו את הסכסוך בהסכם גישור לאחר פתיחת הליך משפטי הם יכולים להיות זכאים להחזר אגרה מביהמ"ש וישנם מקרים בהם מדובר בסכום משמעותי.

באמצעות הליך הגישור ובמיוחד בהליך שנעשה טרם פנייה לבית משפט, ניתן לחסוך בירוקרטיה ובעלויות של הכרוכות בהליך משפטי ושכר עו"ד.

המערכת המשפטית בישראל אימצה את מודל הגישור ועושה בה שימוש בסוגי תיקים שונים.

ישנם מפגשי מהו"ת (מפגש הכנה ותאום) בתביעות שסכומן עולה על 75,000 ₪.

בתיקי משפחה קיימת חובה לפנות להליכי גישור מתוקף חוק.


לשאלות וליצירת קשר

ראה כאן מאמרים נוספים ומידע נוסף: