1 דקות קריאה

 

הצדדים בוחרים בהסכמה מגשר.

נהוג שהצדדים חולקים בשכר המגשר, אך אין זה הכרח וניתן לשוחח על כך במהלך הגישור.

בתחילת הגישור נפגשים הצדדים עם המגשר והוא מסביר לצדדים כיצד מתנהל הליך הגישור.

מקובל לחתום על הסכם גישור בתחילת הגישור או לפני שמגיעים.

המגשר מסביר לצדדים כיצד יתנהל ההליך, ידגיש בפניהם שכל מה שמתרחש בגישור הוא חסוי ולא ניתן לעשות בו שימוש בהליך משפטי.

לאחר שיחת הפתיחה, מחליט המגשר כיצד יתנהל הגישור ואין חוקים קבועים לעניין.

בד"כ נעשות פגישות משותפות עם הצדדים ועם כל צד בנפרד.

בשיחה משותפת מקובל שכל צד יציג את עמדתו ויציין את הנקודות החשובות לו.

בשיחה נפרדת מפרט כל צד יותר לעומק את טענותיו ושומע מהמגשר נקודות חיוניות להמשך ההליך. צדדים יכולים לספר למגשר דברים ולציין שאינם מעוניינים שהמגשר יעביר לצד השני.

לאחר שהמגשר שמע את הצדדים ושחוות איתם מקובל לערוך שיחה משותפת בה משקף המגשר לכל צד את זווית הראיה של הצד השני, מחדדים את האינטרסים ומנסים למצוא גשר בין הצדדים שיחבר בין פערי העמדות להסכמה.

גישור יכול להסתיים לאחר פגישה אחת או יותר, תלוי בצדדים, במורכבות הסכסוך ועוד. 

סיומו של ההליך הוא בחתימה על הסכם גישור.

הסכם גישור מחייב כמו כל הסכם וניתן לתת לו תוקף של פסק דין בבית המשפט.

במידה והצדדים החלו בהליך משפטי והגישו הסכם גישור, יהיו זכאים להחזר אגרת בית משפט.

לשאלות וליצירת קשר

ראה כאן מאמרים נוספים ומידע נוסף: