1 דקות קריאה
"תושב חוזר" – מי נחשב ולמה זכאי, תהליך קבלת הזכאות.

אדם שהפסיק לחיות בישראל והחליט לחזור לחיות בישראל, יכול להיות זכאי לזכויות. תושבים חוזרים, העונים להגדרה ועומדים בקריטריונים של משרד העלייה והקליטה, עשויים להיות זכאים לקבל סיוע מהמדינה בהתאם לנהלים ולחוקים הקבועים ביום קבלת המעמד.  
קביעת מעמד "תושב חוזר" תיעשה בארץ, בהתאם לאחד ממרחבי משרד העלייה והקליטה באזור המגורים. 
לעתים לתושב חוזר עשויים להיות ילדים או בני זוג שעונים להגדרת קטין חוזר, אזרח עולה, עולה. 
במידה והורה אחד נשאר בחו"ל ובן הזוג /פרוד/גרוש מגיע לישראל לבדו עם הילדים, עליו להציג תצהיר נוטריוני או תצהיר בפני קונסול ישראלי, לפיו ההורה הנוסף מסכים להחזקת הילדים על ידי בן/בת הזוג החוזר לישראל, או פסק דין. 

מי נחשב "תושב חוזר"? 

אזרח ישראלי. 

בן 17 ומעלה בעת שובו לישראל. 

היה תושב ישראל בעבר. 

שהה בחו"ל תקופה רצופה בת שנתיים לפחות לפני השיבה לישראל.
אם אדם ביקר בארץ עד 4 חודשים בכל שנת היעדרות, השהייה בחו"ל תיחשב כרצופה. 

השהות בחו"ל לא הייתה לרגל שליחות.
כלומר, "תושב חוזר" או בן/בת זוגו או אחד מהוריו, לא נשלח לחו"ל כדי להיות מועסק מטעם אחד מהגורמים המפורטים להלן (אלא אם עברו חמש שנים מתום השליחות):
- מדינת ישראל
- רשות מרשויות מדינת ישראל (כולל חברות ממשלתיות)
- ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה
- הסוכנות היהודית
- קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, המגבית המאוחדת, הבונדס. 

-לא קיבל בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה, אלא אם חלפו עשר שנים מאז קבלת הסיוע האחרון, ובתנאי שהתושב חוזר, לאחר שהות של לפחות שש שנים בחו"ל. 

מי אינו זכאי לסיוע משרד העלייה והקליטה: 

מי שנהנה בעבר מסיוע הניתן ל"תושב חוזר" (אלא אם חלפו עשר שנים מאז קבלת הסיוע האחרון, ובתנאי שהתושב חוזר, לאחר שהות של לפחות שש שנים בחו"ל).
"תושב חוזר" שהיה בעבר עולה ונמצא עדיין בתקופת זכאות לסיוע כעולה, סיוע משרד העלייה והקליטה יינתן בהתאם ליתרת זכאותו כעולה.
מי ששהה, כאמור, בשליחות בחו"ל.

אופן חישוב הזכאות: 

חישוב הזכאות יתבצע לפי פרק הזמן שקדם ליום השיבה לארץ: שנתיים, שלוש או חמש שנים. 
התקופה תקבע לפי חותמות כניסה ויציאה בדרכון ועל פי בדיקת הרישומים ברשות האוכלוסין וההגירה. חשוב לשמור דרכונים קודמים לרבות דרכונים זרים ככל האפשר. 

תקופת הזכאות לסיוע: 

סיוע ממשרד העלייה והקליטהתקופת הזכאות ל"תושב חוזר" לצורך טיפול וקבלת סיוע ממשרד העלייה והקליטה הינה 24 חודשים מיום השיבה לארץ, למעט הבטחת הכנסה במהלך 12 החודשים מיום השיבה לארץ.

מכס: תקופת הזכאות לצורך סיוע הניתן על ידי המכס הינה תשעה חודשים בלבד מיום השיבה לארץ. הזכאות לפטור ממסים במכס ניתנת למי שגילו מעל 18. 

שירות בצה"ל: תקופת השירות בצה"ל (סדיר או מילואים), לא תיחשב במניין תקופת הזכאות ובמניין הביקורים בארץ.

זכויות והטבות ממשרד העבודה והקליטה:

הזכויות ניתנות בתחומים: תעסוקה, יזמות, קליטה במדע, הקלות במכס, בהתאם לתקופה בה התושב החוזר שהה בחו"ל. פירוט עדכני בנוגע לזכויות אלה, ניתן למצוא באתר המשרד לעבודה וקליטה.

תהליך קבלת הזכאות לסיוע:

על ה"תושב החוזר", בתיאום מראש, לפנות ללשכת משרד העלייה והקליטה הקרובה למקום מגוריו לבדיקת הזכאות ולקבלת תעודת "תושב חוזר".

מומלץ לעדכן מראש את תעודת הזהות ברשות האוכלוסין וההגירה. מי שלא נרשם טרם חזרתו ומילא טופס באתר האינטרנט, ימלא שאלון ל"תושב חוזר", יציג דרכונים ותעודת זהות מעודכנת ויצרף צילומי המסמכים הנדרשים בהתאם לבקשה. אזרחי ישראל המבקשים לחזור לישראל ימלאו את טופס ההרשמה הממוחשב טרם החזרה ארצה, עד חצי שנה טרם יום החזרה. אזרחי ישראל העונים להגדרת "מדען" ימלאו את טופס ההרשמה הממוחשב, עד שנה טרם יום החזרה לישראל. מי שמעוניין בקבלת סיוע כספי, עליו לפתוח חשבון בנק, באם מדובר בבני זוג יש לפתוח חשבון משותף. יש לפתוח חשבון בנק ולקבל טופס פתיחת חשבון .

זכאות לסיוע בתחומים בהם קיימת מגבלת גיל (בפרט בתחום התעסוקה, ר' פירוט מטה), יש לבדוק מול משרד העלייה והקליטה.

פניה למוסד לביטוח לאומי – לאחר קבלת תעודה ממשרד העבודה והקליטה יש לגשת למוסד לביטוח לאומי כדי להסדיר מעמד וזכאות.

מי ששהה בחו"ל פחות מחמש שנים  נדרש למלא שאלון תושבות במוסד לביטוח לאומי.
מי ששהה בחו"ל מעל חמש שנים, עליו למלא את שאלון התושבות ולהירשם לקופת חולים באותו מרחב שבו נמצא משרד העלייה והקליטה הרלוונטי עבורו. פניה למכס לצורך קבלת הקלות מיסים על ייבוא מוצרים. 


נקודות נוספות: 

אדם המעוניין להסדיר את נושא הזכאות לזכויות תושב חוזר, לפני חזרתו לישראל, נדרש למלא טופס הנמצא באתר האינטרנט של משרד העלייה והקליטה.

המעוניינים בסיוע בתחום התעסוקה:
ימלאו בנוסף את חלקו של הטופס המתייחס לנושא זה. למילוי הטופס יש לעקוב אחר ההנחיות המופיעות בקובץ ההנחיות למילוי טופס הרשמה לסיוע בתעסוקה.
יש להצטייד בדף קורות חיים.
לאחר מילוי טופס זה כראוי, מוקד התעסוקה ייצור קשר עם הפונים באמצעות הדוא"ל. ניתן להיכנס לטופס רישום לתעסוקה במועד מאוחר יותר וגם לשלוח קורות חיים. 

הסדרת ביטוח בריאות - עם קבלת האישור העקרוני לגבי הזכאות, אפשר להסדיר את נושא ביטוח הבריאות מול המוסד לביטוח לאומי.  

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את תושבי ישראל ששהו למעלה משנתיים בחו"ל ולא שילמו דמי ביטוח בריאות, בתקופת המתנה של עד חצי שנה לפני שיהיו זכאים לקבל שירותי בריאות. לחלופין, יכולים החוזרים לפדות את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום מיוחד למוסד לביטוח לאומי (ניתן לעשות זאת מחו"ל או בארץ).

המחויבים בתקופת המתנה שהוכרו כתושבי ישראל יכולים, כאמור, לפדות את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום מיוחד הקבוע בחוק. כיום עומד התשלום לאדם מעל גיל 18 על 12,210 ₪, הסכום מתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה (ילדים מתחת לגיל 18, אין המתנה לקבלת שירותי בריאות ובתנאי שלפחות אחד מהוריו הוכר כתושב). 

ניתן לשלם את פדיון תקופת ההמתנה בתשלום אחד או במספר תשלומים (6 תשלומים לכל היותר). עם קבלת אישור התושבות מהמוסד לביטוח לאומי וסיום תשלום פדיון תקופת ההמתנה, יהיה זכאי התושב החוזר לשירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולהצטרף לאחת מקופות החולים על פי בחירתו. 

הטבות בחברת אל-על – כדאי לבדוק אם אתם זכאים להטבות באמצעות הצגת אישור שקיבלתם על זכאותכם לזכויות "תושב חוזר" בעת רכישת כרטיס טיסה באל-על. אותו אישור שצורף שנשלחת בדואר האלקטרוני.

חשוב לוודא קיומו של דרכון ישראלי בתוקף ודרכונים ישראלים לילדים שנולדו בחו"ל (כאן ניתן לקבל פרטים על כיצד רושמים ילד שנולד בחו"ל). מעמד "מדען" - ניתן להגיש בקשה להכרה במעמד של מדען עולה או של מדען תושב חוזר. זאת לצורך סיוע בהשתלבות בתחומי המחקר והפיתוח בשוק העבודה בישראל.


להמשך ייעוץ השאירו פרטים ונחזור