1 דקות קריאה
שחרור ממשמורת של שוהים בלתי חוקיים

שוהים בלתי חוקיים שנעצרים, עוברים הליך מהיר מאוד עד להרחקה. חשוב לדעת מה לעשות במצב כזה ולפעול באופן מידי.
אזרחי מדינות זרות אשר נמצאים בישראל ללא אשרה בתוקף, מכל סיבה שהיא, עשויים למצוא את עצמם במעצר לצורך גירושם המידי מישראל. ניתן ורצוי למנוע סכנה זו מראש ע"י פניה מתאימה לרשות האוכלוסין וההגירה, אולם גם לאחר מעצר יש אפשרות לפעול לשחרור העצור ולמניעת הגירוש.

סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל קובע כי כל מי שאינו אזרח ישראלי או עולה, ונמצא בישראל ללא רישיון ישיבה, כלומר: אין ברשותו אשרה (ויזה) בתוקף הוא שוהה שלא כדין. מי שנתפס שוהה בישראל באופן בלתי חוקי – נמצא בסכנה למעצר עד לגירושו מישראל. על אף ששהייה בלתי חוקית היא גם עבירה פלילית – אין מדובר במעצר פלילי, אלא בסוג של מעצר מנהלי שנועד להבטיח את ביצוע הגירוש בפועל. מדובר באבחנה חשובה ממספר טעמים:

שוהים בלתי חוקיים מובאים למתקני כליאה נפרדים – כלא "גבעון" ברמלה, כלא "סהרונים" בקציעות ומתקן "יהלום" בנמל התעופה בן גוריון.

זכויות העצורים בטרם גירוש קבועות בחוק הכניסה לישראל, ונידונות ע"י בתי משפט מיוחדים לכך, ולא במערכת בתי המשפט הרגילה.

התנאים לגירוש אזרח זר מישראל

  • עליו לעבור הליך של שימוע בפני ממונה ביקורת הגבולות, ובתום השימוע יוצא צו הרחקה נגד השוהה.
  • עברו לפחות 3 ימים מרגע הוצאת צו ההרחקה ועד להרחקה בפועל, אשר לא ניתן לגרש אדם באופן מידי בטרם עברו 3 ימים, אלא בהסכמתו.
  • בדרך כלל, יחד עם צו ההרחקה ניתן גם צו משמורת הקובע שניתן להחזיק באדם בכלא עד לגירושו.
  • ממונה ביקורת הגבולות, המוציא את צו ההרחקה , יכול גם לקבל החלטה לשחרר בערבות את השוהה הבלתי חוקי, עד ליציאתו מישראל באופן עצמאי.
  • כל עצור זכאי להיות מובא בפני בית הדין לביקורת משמורת, שהוא מעין בית משפט בראשות דיין הנמצא במתחם בית הכלא, בית הדין לביקורת משמורת יכול לבטל את החלטת ממונה ביקורת הגבולות בנושא המעצר, ולהורות על שחרור בערבות, או בתנאים אחרים כגון התייצבות לחתימה במשטרה, הגשת הליכים מסוימים תוך זמן קצוב, דיווח על כתובת בישראל ועוד.
  • נקודה חשובה להבהרה - בית הדין לביקורת משמורת אינו מוסמך לבטל את עצם הגירוש. רק בית הדין לעררים (שהוא למעשה בית המשפט המוסמך לנושאי הגירה בישראל) רשאי לבטל את צו ההרחקה.

המלצות  

  • אם אדם נעצר ונלקח למעצר בשדה התעופה, העצה הראשונית עבורו היא לא לחתום על הסכמה להרחקתו. למרות שלעתים מופעלים לחצים, לסירוב אדם להרחקתו לא תהיה בהכרח השפעה שלילית על עניינו.
  • לפנות לעורך דין מיד, שכן הדרך למנוע את הגירוש במקרים דחופים מסוג זה היא בהגשת ערר דחוף, לעתים תוך שעות ספורות, לבית הדין לעררים, לצורך קבלת צו המעכב את הגירוש, ולאחר מכן החלטה על שחרור וכניסה לישראל.
  • מומלץ וחשוב לקבל ייצוג משפטי הולם, כדי לדון בשאלה אם יש להחזיק את המיועד לגירוש בכלא עד לגירושו, או שמא ניתן לשחררו בערבות או בתנאים אחרים. בית הדין לביקורת משמורת יכול לבטל את החלטת ממונה ביקורת הגבולות בנושא המעצר, ולהורות על שחרור בערבות, או בתנאים אחרים כגון התייצבות לחתימה במשטרה, הגשת הליכים מסוימים תוך זמן קצוב, דיווח על כתובת בישראל ועוד.


כמה מילים על ההליך בבית הדין לביקורת משמורת

מדובר בהליך מהיר, פשוט וזול יחסית, אך הוא מתאים רק למקרים בהם מתקיימת עילת שחרור לפי סעיף 13ו לחוק הכניסה, כאשר המעצר בוצע בטעות למשל, כאשר האזרח הזר כבר הגיש בקשה למעמד במשרד הפנים שלא עודכנה במערכת מסיבה כלשהי.
ניתן להראות כי השוהה הבלתי חוקי מתכוון באמת לצאת מישראל במועד שיהיה עליו לצאת, ולא יהיה קושי לאתרו אם לא יצא . לדוגמה, כאשר ברור שלאדם יש אינטרס לשתף פעולה עם הרשויות או שהוא מתגורר עם קרובים ישראלים, או מיוצג ע"י עו"ד. אפשר לטעון זאת גם אם מדובר באדם מבוגר או חולה, שהחזקתו במעצר גורמת נזק לבריאותו, או אחראי על קטין, ובשל ההחזקה בכלא הקטין נותר ללא השגחה, או שהוא כבר שוהה במשמורת יותר מ 60 ימים ברציפות.
במקרים בהם לא מתקיימת אחת מהעילות לשחרור ממשמורת, ויש לבטל את הגירוש עצמו, יש לפנות ישירות לבית הדין לעררים בערר כנגד צו ההרחקה ובצירוף בקשה לשחרור ממשמורת.
בחירה בהליך הלא נכון עשויה לבזבז זמן וייתכן שלא תמנע את הרחקתו של העצור לארצו.

המאמר אינו ממצה ואינו מחליף ייעוץ משפטי כללי או ספציפי.

ליצירת קשר עם משרדנו לצורך ייעוץ וניהול הליכים – השאירו פרטים ונחזור.
במקרים דחופים צרו קשר עם המשרד 04-8584840

 


המאמר יוסף בקרוב לאתר, במקרים דחופים צרו קשר עם המשרד 04-8584840