1 דקות קריאה
לבת הזוג הזרה יש ילדים מקשר קודם - מה עושים?

הבאת ילדים מקשר קודם של בני הזוג הזרים אינה עניין פשוט. אין זה סוד, שמדינת ישראל מחזיקה במדיניות הגירה נוקשה, הזוג נדרש להוכיח את הקשר הזוגי ואת מרכז החיים בישראל, המקרה נבחן לעומק במשך תקופה של מספר שנים, כל שנה מחדש, כאשר הזוג נדרש להציג מסמכים ולעבור ראיונות.
החל מינואר 2024 הוסר המחסום מפני זוגות שלא התחתנו (ידועים בציבור) להביא איתם לישראל את הילדים הקטינים של בן או בת הזוג והם יכולים לעשות זאת בדיוק כפי שיכולים זוגות שהתחתנו בחתונה אזרחית.

במשך שנים נשמעה ביקורת רבה על ההבחנה שנעשתה בין זוגות שבחרו להתחתן בחתונה אזרחית ובין כאלה שבחרו לחיות כזוג ללא חתונה. עם שינוי הנוהל זוגות לא צריכים להתחתן בחתונה אזרחית שלא רצו רק בשביל לפתור דילמה מוסרית של בחירה בין חיי משפחה והורות לבין זוגיות. 

הנהלים, שקובעים את אופן הטיפול בבקשות מסוג אלה ואילו מסמכים נדרשים הם נהלים פומביים, שלבי ההליך מפורטים בהם והם מתעדכנים כל העת - נוהל בני זוג נשואים 5.2.0008 נוהל חיים משותפים 5.2.0009. 

ביחס לקטינים נלווים לבקשת המעמד – אלו דגשים חשובים: 

יש להציג תעודת לידה של הקטין – בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין להגשת תעודות זרות. 

ילד מעל גיל 14 יידרש להציג תעודת יושר, ממדינת לידתו ומכל מדינה בה חי יותר מ-6 חודשים, לעיתים תידרש גם תעודה פדראלית. יש לפעול בהתאם לנהלי הגשת תעודות זרות. 

דרכונו הזר של הקטין חייב להיות תקף לפחות לשנתיים. 

אין להגיש את הבקשה מבלי שצורפה עמדת ההורה השני של הקטין בהתאם לדרישות מיוחדות שהנוהל קובע. 

אם לא הוצגה עמדת ההורה השני והוא חי מחוץ לישראל, יש להגיש תעודה ציבורית המוכיחה את כתובתו העדכנית. 

יש להציג הודעה בכתב שנשלחה לכתובת זאת, לפיה, הוגשה עבור הקטין בקשה להצטרף להליך קבלת מעמד בישראל, בהודעה יש לשאול את ההורה הנוסף האם הוא מתנגד שילדו יהגר לישראל והאם הוא מתנגד לכך שילדו יקבל מעמד של תושב קבע. את ההודעה יש לשלוח להורה הנמצא בחו"ל דרך הנציגות הישראלית הרלוונטית ואם ההורה השני נמצא בישראל היא תשלח בדואר רשום דרך הלשכה המטפלת. 

במידה ולא תתקבל תגובה מההורה השני תוך 6 חודשים ממועד שליחת ההודעה, יחשב הדבר כהעדר התנגדות מצד ההורה השני להגירת הקטין לישראל ולקבלת מעמד תושבות קבע. במהלך תקופה זאת, יקבל הקטין מעמד של ב/2 (תייר).

נתיני או ילידי מדינות חבר המדינות יופנו לקבלת חוות דעת של לשכת הקשר -נתיב. 

באופן כללי – הזוג נדרש להציג בהתאם לדרישות הצגת מסמכים המפורסמות: 

תעודות אישיות של בן או בת הזוג.

מסמכים המעידים על כנות הקשר. 

מסמכים המעידים על מרכז חיים של הישראלי/ת.

בהתאם לנסיבות ותוך כדי בירור הבקשה יוארך תחילה לזר/ה רישיון זמני מסוג ב/2 (תייר) לאחר מכן תינתן אשרת עבודה ב/1  ולאחר מכן תינתן אשרה מסוג א/5, המקנה זכויות בביטוח לאומי וביטוח בריאות. בתום ההליך המדורג (ידועים בציבור או נשואים) יינתן מעמד קבוע בישראל של אזרחות או תושבות קבע.

ניתן לקרוא בהרחבה על הליכי הסדרת מעמד של בני זוג, על אופן הגשת התעודות הנדרשות ועל נושאים נוספים באתר המשרד. 

המאמר אינו ממצה ואינו מחליף ייעוץ משפטי כללי או ספציפי. 

ליצירת קשר עם משרדנו לצורך ייעוץ וליווי בהליכים הנדרשים – השאירו פרטים כאן ונחזור.

במקרים דחופים צרו קשר עם המשרד 04-8584840 office@mwt-law.co.il