1 דקות קריאה
הסדרת מעמד מטעמים הומניטריים


על פי מדיניות משרד הפנים המוצהרת, אשרת שהייה בישראל לנתינים זרים, מוענקת רק לפי החוק וגם אשרה זאת ניתנת במקרים חריגים. 

במסגרת שיקול הדעת שניתן לשר הפנים בחוק, קיימת לו האפשרות לתת היתר לשהייה בישראל על בסיס טעמים הומניטריים מיוחדים, שאינם קבועים בחוק או בנוהל מסודר של רשות האוכלוסין וההגירה.  

בכל מקרה, בו אין מענה ברור בחוק או בנוהל, שיש טעם חריג ומיוחד לדון בו בשל נסיבותיו המיוחדות נדרש להגיש בקשה לוועדה הנקראת: "הועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים". מדובר בועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ומטרתה לבחון בקשות למתן מעמד בישראל, אשר אינן עומדות בקריטריונים הקבועים בנהלים השונים.

מה נחשב טעם הומניטרי? 
לא כל מקרה, אף אם ייחשב למקרה קשה, יוכר כמקרה הומניטרי לצורך קבלת האשרה לשהייה בישראל. מרבית המקרים המוגשים נדחים. הוועדה בוחנת האם המצב המוסרי מחייב את השארות הזר בישראל לעומת זכות המדינה לשמור על גבולותיה, לדוגמא יוכר מקרה בו הוכח שהנתין הזר עלול להיפגע באם יעזוב את המדינה, או מתקיימים טעמים נוספים כמו שמירה על טובתו של קטין.

הרכב הוועדה ומועדי התכנסותה
יו"ר הוועדה הינו מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, וחברי הועדה הינם נציגי משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל, לשכת הקשר (נתיב).
הועדה מתכנסת במטה הרשות (בירושלים) אחת לשלושים יום ובכל וועדה נידונים כ- 20 מקרים. לפי הנוהל, בקשה למעמד הומניטרי עוברת תהליך סינון ובדיקה בתוך רשות האוכלוסין, היא עוברת דרך וועדה לשכתית, אשר מעבירה המלצתה לדסק אשרות ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. ראש הדסק בוחן, אם לדחות אותה על הסף או אם להעביר את הבקשה לבחינת הוועדה הבינמשרדית.
ההחלטה הסופית ניתנת בידי שר הפנים, או בידי מי שהסמיך לכך ראש הרשות.

הליכי הערעור האפשריים:

החלטותיה של הוועדה לעניינים הומניטריים נתונות לביקורת של בתי המשפט, אולם היקף שיקול הדעת הרחב הנתון לרשות בהחלטות בעניין מתן מעמד בישראל גוזר ביקורת מצומצמת של בתי המשפט על החלטותיה.

ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים.

בטרם מוגשת בקשה לועדה מומלץ להתיעץ עם אנשי מקצוע הבקיאים בתחום כדי שלא יתבזבז זמן יקר ומשאבים כלכליים.

מאמר זה אינו ממצה ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי כללי וספציפי.

לייעוץ וליווי בהליכים הומניטריים ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
למקרים דחופים ניתן לצור קשר בטל 04-8584840 .