1 דקות קריאה
אשרות עבודה בישראל

בישראל לא קימת למעסיקים זכות קנויה להעסקת עובדים זרים. מעסיקים יכולים להעסיק עובדים זרים, רק בהסתמך על הוראות החלטות הממשלה הקובעות מעת לעת הקצאות ומכסות של עובדים.

ניתן להעסיק עובד זר בישראל רק אם מתקיימים התנאים הבאים, כולם (ר' פירוט לגבי מומחים בהמשך):

א. למעסיק קיים היתר העסקה בתוקף מטעם רשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר בהתאם לפרטים שצוינו בהיתר (למעסיקים שונים בתחומי הסיעוד, חקלאות, בניין, מסעדות אתניות, תעשיה, שירותים והייטק).
ב. לעובד עצמו קיים רישיון עבודה המתיר לו לעבוד בענף המסוים.
ג. המעסיק רשם את העובד על שמו בלשכת רשות האוכלוסין ושילם אגרה כדין.

כדי לקבל היתר להעסקת עובד זר על המעסיק לפנות ללשכת רשום האוכלוסין.   

בענף הסיעוד ניתן להגיש בקשה באופן מקוון. העובדים מועסקים על ידי חחברות כוח אדם. על עובדים זרים בתחום הסיעוד חלות הוראות שונות לגבי הארכת האשרה, לרבות מסיבות הומניטריות. 

בענף התעשיה, על מעסיקים להגיש בקשות בהתאם ללוח הזמנים המפורט במשרד הכלכלה. מעסיקים צריכים להיות משוייכים לענף התעשיה על פי משרד הכלכלה או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וקיבלו את המלצת משרד הכלכה להעסקת עובדים זרם בענף התעשיה. לאחר קבלת ההמלצה למכסת עובדים, מגישים את הבקשה באופן מקוון ומשלמים אגרה ( כ 970 ש"ח לעובד).

בענף החקלאות על מעסיקים לפנות למשרד החקלאות בהתאם להודעות המתפרסמות ולבקש לקבל המלצה של המשרד להקצאת עובדים זרים. מדובר בחקלאים פעילים שעמדו בתנאים, הבקשות צריכות להיות מוגשות בהתאם למחוז המשרד שבתחומו מצוי משק החקלאי.

בענף הבנין מעסיק אינו יכול להעסיק עובדים באופן ישיר. ינתנו היתרים להעסקת עובדים זרים על ידי קבלני כוח אדם שהוקדמו כחוק. ההיתרים ינתנו בכפוף להחלטות ממשלה רלוונטיות.

בענף ההיי- טק (עובדים פלשתינאים) קיבלה הממשלה החלטה להקצות מכסת עובדים פלשתינאים בישראל, וזאת לעובדים שיקבלו היתר כניסה לישראל למטרת עבודה המונפק על ידי המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, על העסקת עובדים אלה חל נוהל יעודי. ר' בעניין מאמר נוסף בתחתית הדף.

בענף המלונאות מעסיקים שהם בתי מלון (ומורשי חתימה) ברחבי הארץ (חוץ מאילת) יכולים להגיש בקשוה לעובדים זרים בעבודת החדרנות, אשר קיבלו את המלצת משרד התיירות. על מעסיקים אלה להגיש בקשה מקוונת לקבלת היתר ולצרף את כל המסמכים הנדרשים בנוהל. קיימת מכסה מומלצת על ידי משרד התיירות. 

מעסיקים המעוניינים להעסיק מומחים

מעסיקים ישראלים המעוניים להעסיק מומחים נדרשים לעמוד בנוהל העסקת עובדים זרים.

עובד זר "מומחה" הינו עובד זר בעל מומחיות מיוחדת שאין בנמצא בישראל ואשר הוחלט לאפשר את העסקתו, באופן המושפע משיקולי מדיניות, שיקול דעת והחלטות ממשלה רלוונטיות הניתנות מעת לעת. 

לאחר שהמעסיק מקבל היתר העסקה, יש להגיש בקשה לאשרה ולרישיון ישיבה ועבודה בישראל עבור המומחה הזר (אשרת ב/1 מומחה). כל עובד חייב לקבל את האשרה בטרם הגעתו לישראל גם אם הוא מגיע ממדינה הפטורה מאשרת כניסה.  

חשוב שמעסיקים יכירו את הוראות החוק החלות על העסקת העובדים, התשלומים המותרים בניכוי משכר העובד ואת דיני העבודה הרלוונטיים. 

אלו הקטגוריות שהוכרו בהחלטות ממשלה להעסקת מומחה:

- מנהל, נציג בכיר, או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית

- איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה

- מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה, או ב "יד ושם"

- חוקר המועסק במסגרת תוכנית של האיחוד האירופאי אליה הצטרפה מדינת ישראל

- עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים

- יהלומנים

- צלם או כתב זר

- בוגר אקדמאי זר וסטודנט זר במקצוע היי טק 

- נציגי צבאות של מדינות זרות

- מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופות קצרות של עד 90 יום לביצוע משימה זמנית או חולפת

- מומחים המועסקים  ב"שכר מומחים" 

- מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה גבוהה ובתפקידי שף במסעדות אסייתיות 

במידה ומאושרת הבקשה מונפק היתר העסקת מומחה זר והמעסיק נדרש לפנות ללשכת רשות האוכלוסין בבקשה לקבלת רישיון ישיבה ועבודה למומחה המבוקש. תוקף ההיתר ניתן בהתאם לסוג הבקשה, וחשוב לעמוד בתנאיו. 

במרבית הקטגוריות מומחה זר יכול להביא עמו משפחה מדרגה ראשונה ויש להגיש עבורם בקשה מתאימה. 

את ההיתר לכניסה לישראל יקבל העובד הזר בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא ועליו יהיה להמציא:

- תעודת יושר מקורית שהונפקה בשנה האחרונה 

-  אישור רפואי שתוקפו לא יעבור 3 חודשים קודמים

בהגעתו של העובד לישראל, בקר הגבולות יפנה את העובד לעמדה ייעודית להסדרת רישיון הכניסה. 

ניתן להגיש בקשות להארכת תוקף היתר בהתאם לנוהל ברשות האוכלוסין. 

לסיכום 

העסקת עובד זר אינה דבר פשוט, מומלץ לעקוב אחר הפרסומים והחלטות ממשלה שונות מעת לעת על מנת לפעול להגשת בקשות לקבלת היתרים והקצאות במועד וכן לפעול בהתאם להחלטות ממשלה שונות. 

לייעוץ בכל הנוגע לזכאות להעסקת עובדים זרים, לרבות העסקת "מומחה" והגשת בקשות לאשרת כניסה יש להשאיר פרטים כאן.  

אין לראות באמור לעיל משום סקירה ממצה של ההליכים והתנאים להעסקת עובדים זרים ומומחים, יש לקחת בחשבון כי יחולו שינויים תדירים בתנאים ובהגדרות ומומלץ לבחון את הפרטים במשרדי הממשלה הרלוונטיים.

במקרים דחופים צרו קשר עם המשרד 04-8584840 או דרך האתר