1 דקות קריאה
העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף ההייטק - החל מינואר 2022

ביום 30.12.21 פורסם נוהל חדש של רשות האוכלוסין המפרט את הסדרת העסקתם כדין של עובדים פלשתינאים בענף ההיי טק, בהתאם להחלטת ממשלה 602 מיום 07.11.21. 

בהחלטה נקבעה מכסה של 500 עובדים פלשתינאים שיוכלו להגיע לתקופת ניסיון שתוקפה עד ליום 31.12.2024. 

ההקצאה תהיה בשלוש פעימות: 

עד 200 עובדים החל מ-1 בינואר 2022 ועד 31.12.2022, 

עד 200 עובדים נוספים החל מ-1 בינואר 2023 ועד 31.12.2023 

ו- 100 עובדים נוספים החל מ-1 בינואר 2024 ועד תום תקופת הניסיון. 

העסקת העובדים הזרים תהיה בשכר שלא יפחת מ 150% מהשכר הממוצע במשק, בהתאם לביקוש ורק על ידי חברות הייטק שיאושרו ע"י הרשות לחדשנות טכנולוגית. 

מעסיק מחויב לקיים את כל ההוראות הקבועות בנוהל מספר 9.1.3019 המפורסם באתר האינטרנט של הרשות לחדשנות. 

אין מדובר בהעסקה מרחוק. ההעסקה נעשית על פי משפט העבודה שחל בישראל.

לקבלת פרטים נוספים ולסיוע בהשגת היתרי העסקה ואשרות - ניתן להשאיר פרטים ונחזור

אפשר גם לשלוח לנו פנייה ב office@mwt-law.co.il או להתקשר 04-8584840.