1 דקות קריאה
YNET - נתין אפריקני יישאר עם ילדיו ולא יגורש: "יש מלחמה"

נמנע גירוש אזרח חוף השנהב שהסתנן בעבר לישראל, ניהל זוגיות עם ישראלית והביא עמה לעולם שני ילדים. אחרי שנפרדו נקבע שהוא יגורש, בפסק דין של כב' השופטת אגמון-גונן, מיום 12.10.23, לא התקבלה הטענה שלא ניתן לבחון את אחד הפרמטרים המכריעים במסגרת כלל השיקולים והוא "טובת הילד" כי מדובר בילדים רכים בשנים, שלא ניתן לתשאל. "את טובת הילדים ניתן לבדוק בכל גיל". הודגש כי ככל שהילדים קטנים יותר, כך יש לדאוג ולהגן עליהם יותר. בצל המלחמה, מצאנו לנכון להדגיש מתוך הפסיקה את הקביעה, שבניגוד למקרים אחרים בענייני נתינים זרים, מדובר באב לילדים אזרחי ישראל, כך שהמחויבות לשלומם נטועה הן באמנה הבינלאומית לשלום הילד והן בעצם היותם אזרחי המדינה. במובן זה, נקבע, נפל פגם ממשי בפסק הדין שהורה על הגירוש ועל כן התקבל הערעור, פסק הדין של בית הדין לעררים בוטל, ובוטל גם צו ההרחקה שעמד נגד המערער ונקבע שהוא ישוחרר באופן מיידי ממשמורת ללא כל תנאי.  https://www.ynet.co.il/economy/article/hk6f7cxm6