1 דקות קריאה
ערעור על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה

החלטות רשות האוכלוסין וההגירה אינן סופיות וניתן לערער עליהן כדי שהתוצאה תשתנה. חשוב מאוד להקפיד להגיש את כל הליכי הערעור בזמן ולגורם הרלוונטי.
הגשה לא תקנית עלולה להכשיל את ההליך.  

להלן דגשים עיקריים:

 • ניתן להגיש ערר על החלטת גורם פנימי בתוך רשות האוכלוסין - הזכות קיימת פעם אחת (אםא אם נקבע אחרת בהליך הספיציפי שנוהל)
 • הערר יוגש בכתב בהקדם הניתן ותוך 21 ימים.
 • יש להגיש את הערר ללשכת רשות האולוסין שבה הוגשה הבקשה.
 • ניתן להגיש את הערר בפקס (לא יעלה על 10 עמודים), על ידי הדואר או על ידי שליח. אין צורך לקבוע תור מיוחד לצורך הגשתו.
 • הגשת הערר אינה כרוכה בתשלום אגרה.
 • יש לקבל על הערר חותמת "נתקבל" עם תאריך הקבלה ופרטי עובד הרשות שקיבל אותו, אישור לערר שנשלח בפקס ייחשב אם התקבל פקס חוזר עם חותמת נתקבל חתום באופן זהה.
 • הערר יופנה לגורם הרלוונטי ברשות האוכלוסין:
  • ערר שהחלטה בו צריכה להינתן על ידי המטה ברשות האוכלוסין - יוגש ללשכה ויועבר על ידי מנהל הלשכה למטה.
  • ערר על החלטת ראש ענף בלשכה - יועבר להחלטת מרכז המחלקה.
  • ערר על החלטת מרכז המחלקה/סגן מרכז המחלקה - יועבר להחלטת מנהל הלשכה.
  • ערר על החלטת מנהל הלשכה/ועדה בלשכה - יועבר להחלטת ראש דסק.
  • ערר על החלטת מנהל/ת תחום - יועבר להחלטת מנהל אגף מרשם ומעמד.
  • ערר על החלטת מנהל אגף מרשם ומעמד - יועבר להחלטת מנכ"ל הרשות.
  • ערר על החלטת מרכז הנפקת רישיונות - יועבר למנהל תחום הנפקת רישיונות.
  • החלטה בערר נשלחת למגיש הערר במכתב מנומק ובו יצויין הגורם השיפוטי אליו ניתן לערור.
 • על החלטה שהתקבלה בערר פנימי, ניתן לערער פעם נוספת.
 • הערר לבית הדין לעררים יוגש תוך 30 ימים ובהתאם לתקנות תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים) תשע"ד-2014 .
 • יש להקפיד על הגשת הערעור לסמכות השיפוטית הנכונה, מבחינת המיקום הגיאוגרפי ומבחינת סוג העניין - פירוט ניתן למצוא בטבלה זאת.
 • כל המועדים נספרים מהרגע בו התקבלה התשובה בידי מגיש הבקשה.
 • על החלטת בית דין לעררים ניתן להגיש ערעור נוסף תוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים.

האמור במאמר זה אינו ממצה ואין לראות בו ייעוץ משפטי כללי או ספציפי.
לקבלת ייעוץ וליווי משפטי השאירו פרטים ונצור קשר בהקדם
במקרים דחופים צרו קשר עם המשרד 04-8584840