1 דקות קריאה
מניעת עזיבה מישראל במקרה של אלימות במשפחה

הזכות של בן זוג זר או בת זוג זרה למעמד חוקי בישראל, נובע מעצם קיומו של קשר זוגי.
כאשר הקשר הזוגי נפסק (נישואין או חיים משותפים), חדלה זכותו של בן הזוג הזר להתקיים והוא יידרש לעזוב את ישראל. מצב זה גורר לעיתים מקרים הומניטריים קשים. 

לא ניתן להתעלם מאותם מקרים בהם הקשר הזוגי נפסק בשל אלימות במשפחה מצד האזרח הישראלי. חשוב לדעת שעדיין קיימת אפשרות להישאר בישראל ולא צריך לחשוש מכך.

בתנאים מסוימים, ניתן להגיש בקשה מתאימה ולבקש מעמד בישראל מטעמים הומניטריים בהתאם לנוהל הרשות. אם תוגש בקשה לא תועבר דרישה ליציאה מיידית מישראל עד לקבלת החלטה ובמידת הצורך, יוארך רישיון הישיבה הקיים לתקופה הנדרשת עד לתום הבירור.

התנאים והדרישות:

 • נמסרה הודעה על אלימות על ידי אחד מבני הזוג או גורם אחר.
 • נוכחות בלשכת רשות האוכלוסין של אחד מבני הזוג או על ידי מיופה כוח של אחד הצדדים.
 • הוכחה אלימות כלפי בן או בת הזוג הזר בהתאם לדרישות:
  • שהייה של חודש או יותר במקלט לנשים מוכות במסגרת הגנה וטיפול לנשים נפגעות אלימות וילדיהן.
  • קיימות ראיות לכאורה בידי המשטרה כי בוצעה עבירות אלימות במשפחה
  • בן הזוג הזר קיבל צו הגנה מפני בן הזוג הישראלי מבית המשפט לענייני משפחה לאחר דיון במעמד שני הצדדים
  • אישור מטעם המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית /עירייה או ממשרד הרווחה לפיו בן הזוג הזר מוכר ו/או מטופל בשל אלימות במשפחה מצד בן הזוג הישראלי.
 • במקרה ובו נותק הקשר הזוגי (שהוכח באופן תקין במסגרת ההליך המדורג) ובן הזוג הזר טען לאלימות במשפחה (שהוכחה כנדרש)  בטרם ניתוק הקשר ויש לזוג ילד משותף יועבר המקרה להחלטת הועדה הבינמשרדית.
  • במקרה זה על בן הזוג הזר לקיים עם הילד קשר רצוף ולדאוג לצרכיו או להיות בעל המשמורת היחידה ונמסרת חוות דעת מקצועית מפקיד סעד או עו"ס עובד ציבור שעזיבת בן הזוג הזר את הארץ תפגע באופן משמעותי בילד.
 • במקרה ובו נותק הקשר הזוגי (שהוכח באופן תקין במסגרת ההליך המדורג) ובן הזוג הזר טען לאלימות במשפחה (שהוכחה כנדרש)  בטרם ניתוק הקשר ויש לזוג אין ילד משותף יועבר המקרה להחלטת הועדה הבינמשרדית.
  • במקרה זה בן הזוג הזר קיבל רישיון ישיבה א/5 מכוח ההליך המדורג
  • בן הזוג הזר עבר יותר ממחצית מתקופת ההליך המדורג
  • ייערך ראיון לבן הזוג הזר לבדיקת הקשר שלו לישראל לעומת הקשר לחו"ל (ייבחנו משך התקופה בה הוא שוהה בישראל,חוקיות השהייה בישראל, קיומם של קרובי משפחה ונכסים בחו"ל, ביקורים שנעשו בחו"ך במשך התקופה בה חי בישראל, זכויות סוציאליות בחו"ל ועוד).
 • במקרה בו הוכחה אלימות במשפחה והמקרה אינו עומד בקריטריונים, אולם הועדה הלשכתית התרשמה כי קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים - יועבר המקרה להחלטת ראש הדסק לבחינה אם יש טעם להעביר את המקרה לועדה הבינמשרדית. במידה ולא נמצאו טעמים יועבר המקרה למנהל תחום אשרות וזרים ברשות האוכלוסין להחלטה כאמור, ורישיון הישיבה של הזר יוארך עד להחלטתו. 
 • במידה והמקרה הועלה לדיון בוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים, היא תוכל להמליץ על אחד מאלה:
  • מתן רישיון שהייה ועבודה מסוג ב/1 לתקופה שלא תעלה על שנתיים (שנה ועוד שנה) ולאחר מכן יועבר המקרה להחלטת ראש דסק אשרות במטה.
  • מתן מעמד מסוג א/5 לתקופה שלא תעלה על שנתיים (שנה ועוד שנה) ולאחר מכן יועבר התיק להחלטת ראש דסק אשרות במטה. 

ליצירת קשר עם משרדנו לצורך ייעוץ וניהול הליכים – השאירו פרטים ונחזורבמקרים דחופים צרו קשר עם המשרד 04-8584840