1 דקות קריאה
ויתור על אזרחות ישראלית

כל אזרח ישראל בעל אזרחות נוספת, רשאי להגיש בקשה כדי לבטל את אזרחותו הישראלית לפי סעיף 10 לחוק האזרחות.
שר הפנים צריך לאשר את הבקשה ואם היא תאושר, אותו אדם יחדל מלהיות אזרח ישראלי, ואם הוא נמצא בישראל מעמדו יהיה של תושב קבע.

במידה והאדם שוהה בחו"ל הוא רשאי יהיה לבקר ולעבוד בישראל בעתיד רק כתייר או בכל אשרה אחרת שיקבל.

בהתאם לסעיף 12 לחוק האזרחות, הוויתור על אזרחות אינו מאושר אוטומטית. המוותר מאבד את זכויותיו כאזרח, אך במידה ויש לו חובות כלפי המדינה כגון שירות צבאי, ויתור על אזרחות ישראל לא יפתור אותו מחובות אלו.

לצורך ויתור על אזרחות ישראלית, חייב הפונה להוכיח כי יש לו אזרחות נוספת. חוקי ישראל והאמנות הבינלאומיות בנושא, אינן מאפשרות להשאיר אדם ללא כל אזרחות, אפילו אם זהו רצונו.

בהתאם לנוהל של ויתור על אזרחות ישראלית, על המבקש להגיע לנציגות ישראל הקרובה למקום מגוריו עם המסמכים הנדרשים.
- בנציגות יש להצהיר בפני פקיד כי ברצון המבקש לוותר על אזרחות ישראל.
- יש להמציא דרכון ישראלי, דרכון זר, וצילום הדרכון הישראלי.
- יש להמציא מכתב הסבר לויתור.
- יש לחתום על טופס בקשה לויתור על אזרחות לבוגר או לקטין.
- הורה המבקש לוותר על אזרחות קטין חייב לקבל את הסכמת ההורה השני, אלא אם הוא בעל משמורת בלעדית.
- בנוסף, יש להסדיר את פרטי הרישום במרשם האוכלוסין (פרטים אישיים ופרטי הילדים של המבקש) והמעמד מול צה"ל.

על המבקש שמעוניין לוותר על אזרחותו הישראלית, להוכיח כי מרכז החיים שלו הוא בארץ אחרת שאינה ישראל וכי הוא בעל אזרחות שאינה ישראלית. במידה וקבלת האזרחות במדינה האחרת תלויה בוויתור על אזרחות ישראל, יש להמציא אישור משלטונות המדינה כי בכוונתם להעניק אזרחות לאחר הוויתור.

השירות כרוך בתשלום אגרה בסך 360 ₪ (בהתאם ללוח האגרות המשתנה).

לתיאום פגישת יעוץ במשרדנו, בת"א או בחיפה
לפניות דחופות 04-8584840, office@mwt-law.co.il