1 דקות קריאה
התאזרחות תושבי קבע החיים ברמת הגולן

"תושב קבע" שמתאזרח, יהיה זכאי לבחור לרשויות המקומיות, לבחור לכנסת ולהחזיק בדרכון ישראלי.

מאז מלחמת האזרחים בסוריה ב 2011, חל זינוק משמעותי במספר בני העדה הדרוזית, החיים ברמת הגולן, שביקשו אזרחות ישראלית וניתן לזהות מגמה כזאת בקרב הצעירים. האפשרות קיימת החל משנת 1981. 
כאן תוכלו לקרוא על התנאים הבסיסיים להגשת בקשת התאזרחות, יש לצרף לבקשה את המסמכים המתאימים וכל מקרה נבחן לגופו. 

שימו לב, בקשה הכוללת קטינים, מחייבת את הסכמתו של ההורה השני, בין אם חי בארץ או בחו"ל.

אלו התנאים המהווים בסיס לכל בקשה של התאזרחות לתושבי קבע: 

תנאי ראשון: נמצא בישראל. 
תנאי שני: היה בישראל 3 מתוך 5 השנים שקדמו לבקשה (ובתנאי שבכל השנים היה מעמד תושב קבע או א/5). 
תנאי שלישי: זכאי לישיבת קבע ולא חדל להיות תושב ישראל (קטין שהגיע כנין ליהודי או נלווה לבן/בת זוג של יהודי ובגר יכול גם להחזיק ברישיון ארעי מסוג א/5. 
תנאי רביעי: השתקע בישראל או בכוונתו להשתקע בישראל. 
תנאי חמישי: יודע ידיעה בסיסית את השפה העברית. 
תנאי שישי: ויתור על האזרחות האחרת (כולל קטינים נלווים לבקשה): הדרישה היא רק בסוף הליך הבדיקה כאשר ניתן עקרונית לאשר את הבקשה. 
תנאי שביעי: העדר מניעה פלילית/ביטחונית, עבור מי שמעל גיל 14. 

פטורים מיוחדים עיקריים: 

מי ששירת שירות סדיר בצה"ל או בשירות מוכר (לא שירות לאומי) – יידרש לעמוד רק בתנאי ההשתקעות בישראל.  
חייל/ת המשרת/ת בפועל 18 חודשים ומעלה בשירות צבאי סדיר או מוכר (לא שירות לאומי) – פטור מכל התנאים פרט להשתקעות והזכאות לישיבת קבע. 
הורה/ים לחייל/ת – בתום שנה כתושבי קבע יוכלו להתאזרח על פי בקשתם על פי הנוהל הרלוונטי ולא יידרשו לוותר על אזרחותם הקודמת. 
מי שגילו מעל 60 – פטור מהדרישה לידיעת השפה העברית.
בני זוג ידועים בציבור של אזרח ישראלי – לאחר סיום ההליך המדורג וקבלת מעמד קבע, יהיו פטורים מוויתור על אזרחותם הקודמת. 

סיום ההליך: בסוף ההליך המבקש (כולל קטין מעל לגיל 16) יידרש להצהיר אמונים למדינת ישראל, בהתאם לנוהל הרלוונטי. 

בטרם מגישים את הבקשה להתאזרחות יש לקבוע תור בלשכת רשות האוכלוסין המתאימה. משך בדיקת הבקשה אינו קצר ולכן ככל שתוגש בקשה מפורטת ומנומקת עם המסמכים המתאימים, הדבר ייעל את ההליך וימנע עיכובים מיותרים.   

אין לראות במפורט לעיל תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.   

לפרטים נוספים ולתיאום ייעוץ