שכירים - מידע חשוב בעקבות השפעת נגיף הקורונה


 • יצאתם לחל"ת? אל תשכחו את ההפרשות הסוציאליות
  בחל"ת מעסיק אינו מפריש לעובד זכויות סוציאליות (ר' למטה הסבר על חל"ת). אי הפקדה יכולה לגרום לפגיעה בזכויות כגון ותק לצורך כיסויים מסוימים ואפילו לאובדן מוחלט של כיסויים ביטוחיים, כמו אובדן כושר עבודה. חשוב שתפעלו לביצוע הפקדות עצמאיות, שכן הפגיעה בזכויות נעשית לאחר התקופות הבאות:
  • 5 חודשים רצופים שבהם לא בוצעה הפקדה לקרן הפנסיה
  • 3 חודשים רצופים שבהם לא היתה הפקדה לביטוח מנהלים.

 • חוק עבודת נשים מגן מפני פיטורי נשים בנק' זמן של היריון, טיפולי פוריות ועוד, האם ניתן להוציאן לחל"ת?
  בתקופת הקורונה על המעסיק למלא טופס ייחודי לקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

 • אם נדבקת בקורונה בעבודה, יש אפשרות שזאת תאונת עבודה ותהיה זכאי לפיצויים מהביטוח הלאומי.
  כדאי לפנות אלינו כדי שנוכל לבדוק את המקרה ולהציע מה לעשות

 • האם עובד שנדרש להישאר בביתו בבידוד יקבל תשלום בגין ימי ההיעדרות?
  עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף הקורונה ייחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה, ועל המעסיק לשלם לו דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. אם אין ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ניתן לנכות את ימי ההיעדרות משכרו (כלומר, הוא לא יקבל שכר עבור ימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה שברשותו).

 • מה קורה כאשר לא הוציאו אותי לחל"ת ולא פוטרתי אך צמצמו לי את שעות העבודה?
  ראשית על המעסיק לשלוח מכתב על כך לעובד, בהתאם ליתרת שעות העבודה העובד יכול לפנות לביטוח לאומי כדי לקבל דמי אבטלה עד להיקף המשרה שבה עבד ערב הקיצוץ.

 • מה קורה כאשר מקום העבודה שלי ממשיך לעבוד כרגיל ואין לי פתרון לילדיי הקטנים? 
  ביטוח לאומי מכיר בזכות לדמי אבטלה אך ורק עבור מי שפוטר או שהוציאו אותו לחל"ת באופן חד צדדי. אם מקום העבודה ממשיך לפעול העובד לא זכאי לפיצויים כלשהם מהמדינה. ניתן לנצל את ימי החופשה וכן לבקש מבן הזוג לשאת בנטל באופן שווה.

 • טפסים לעובדים שנמצאים בבידוד
  העובד לא צריך להציג אישור מחלה. במקום זאת על העובד להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות, לחתום על ההצהרה על היעדרותו (ואם הסיבה לבידוד היא שהעובד שהה במדינות מסוימות, עליו לצרף אישור על מועד עזיבתו את אותן מדינות).מתוך אתר משרד הבריאות- היעדרות מעבודה תחשב היעדרות בשל מחלה בכפוף להצגת אישור על מועד ההגעה לישראל. תעודת מחלה גורפת נמצאת באתר משרד הבריאות, אין צורך לפנות לרופא המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין היעדרות.https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf

 • זכויותיו של העובד שנמצא בבידוד
  אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה בגלל הבידוד (גם אם אין לו מספיק ימי מחלה).
  אסור לדרוש מעובד הנמצא בבידוד להגיע למקום העבודה.
  אסור לאפשר לעובד שנמצא בבידוד להגיע למקום העבודה גם אם הוא מעוניין בכך.
  זכאי לתשלום דמי מחלה
  עובד שנמצא עם ילד שחויב בבידוד, זכאי לדמי מחלת ילד, לא ניתן לזקוף את ימי המחלה של שני ההורים.
  במידה ומניין ימי המחלה הסתיים, ההיעדרות על חשבון העובד 

 • האם המעסיק יכול לפטר עובד שנמצא בבידוד?
  לא. אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו מכיוון שנאלץ לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה. למעסיק אף אסור לבקש מהעובד להיכנס למקום העבודה והדבר אינו נתון לפרשנות. מדובר למעשה על דין זהה בו אסור לפטר עובד בתקופת מחלתו.עובדים זכאים לדמי אבטלה (אם בחל"ת הוא מעל 30 יום) למרות שלא פוטרו

 • ההורה צריך להיעדר מעבודתו בשל חובת בידוד של אחד מילדיו, מה אומר החוק?
  עובד או עובדת הנדרשים להיעדר מהעבודה לצורך טיפול בילד חולה זכאים לנצל לצורך כך את ימי המחלה שנצברו לזכותם. בו בעת, לא ניתן לזקוף את הימי המחלה של שני ההורים גם יחד. כלומר, רק אחד מההורים רשאי לזקוף את מחלת הילד על חשבון ימי המחלה שנצברו לו. היה ומניין ימי המחלה הסתיים, ההיעדרות תהיה על חשבונו.
  עובד או עובדת הנדרשים להיעדר מהעבודה לצורך טיפול בילד חולה זכאים לנצל לצורך כך את ימי המחלה שנצברו לזכותם. בו בעת, לא ניתן לזקוף את הימי המחלה של שני ההורים גם יחד. כלומר, רק אחד מההורים רשאי לזקוף את מחלת הילד על חשבון ימי המחלה שנצברו לו. היה ומניין ימי המחלה הסתיים, ההיעדרות תהיה על חשבונו.

 • מה זה חל"ת  (חופשה ללא תשלום) ומה הזכויות שלי? 
  במהלך החל"ת, אין יחסי עובד מעביד. לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.
  על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ב-2 החודשים המלאים שבהם העובד שוהה בחל"ת. התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים הוא בסך 348 ₪ (6.57% משכר המינימום, נכון להיום). התשלום הוא רק על 2 חודשים עוקבים מלאים שבהם העובדים שהו בחופשה. אם הם עבדו בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרם.
  המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מראש לטובת העובד בתקופת החל"ת.
  במקרה של חל"ת כפויה כמו במקרה הקורונה, עובדים זכאים לדמי אבטלה (אם החל"ת הוא מעל 30 יום) למרות שלא פוטרו.

 • העסקת עובד בחל"ת אסורה על פי דין