מידע חשוב בתקופת מגפת הקורונה


לטובת לקוחותינו, נעדכן כאן הוראות רלוונטיות לתקופה זאת.

הארכת אשרות - מי שמחזיק באשרות הבאות, שפג תוקפן החל מיום 12.03.20 יוארכו אוטומטית עד ליום 30.06.20 ואין צורך להגיע ללשכות.
(א/1 - מעמד ארעי לזכאי שבות, א/2 - משתלמים סטודנטים תלמידי ישיבות, א/3- אנשי דת, א/4- נלווים לא/2 ו א/3 ו א/5 - מעמד ארעי, ב/1 כללי -אשרת עבודה ושהייה כללית )
https://katzr.net/f3ed8e

הזמנות לישראל - החל מיום 12.03.20 תתאפשר כניסת זרים רק אם יש להם יכולת מוכחת לבידוד בית בהתאם להנחיות משרד הבריאות. הוכחות על האפשרות לבידוד תמסרנה בדוא"ל לנציגות הישראלית המתאימה בחו"ל. (בית המטופל, מלון, בית הארחה לא ייחשבו בידוד ביתי).לא תתאפשר כניסת זרים לעבוד בישראל בענפים שונים, כולל עובדים מומחים שמוזמנים בנוהל מזורז (נוהל 5.3.004), ללא קבלת אישור מראש על הבידוד.
אפשר לפנות לרשות בשאלות במייל הבא:pniyotko@piba.gov.il 

דיונים בבית הדין לעררים במתכונת חירום :
בתי הדין לעררים התאימו את פעילותם ליתר בתי המשפט ולכן דיונים קרובים מבוטלים והחלטות יתקבלו רק בסעדים זמניים או במקרים דחופים.
ראו קישור להודעת ראשת בית הדין לעררים:  https://katzr.net/155924
ניתן להתעדכן גם דרך : https://katzr.net/b0bb8c

פעילות לשכות רשות האוכלוסין:
הלשכות פועלות באופן מצומצם.
פעולות רבות ניתן לבצע מרחוק, משרדנו שבאמצעות ייפוי כוח מוציא בשגרה תעודות ללקוחותיו, יסייע לכם במידת הצורך לפעול עצמאית באופן מקוון, ראו הודעה על קריאה של מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגיר לפעול מרחוק:  https://katzr.net/94c405

הודעות רשות האוכלוסין בנושא קורונה ניתן למצוא כאן

בכל שאלה ניתן להשיג אותנו:
בטל  04-8584840 דרך האתר או במייל המשרד office@mwt-law.co.il