ידועים בציבור, בני אותו מין - בקשה לקבלת מעמד בישראל