פעילות משפטית בישראל בימי קורונה


פעילות משפטית בישראל בימי קורונה
קורונה- מידע ועידכונים

ההוראות החלות על המשק הישראלי משנות את האופן בו פועלים מוסדות המדינה, משרד הפנים, הביטוח הלאומי, בתי המשפט. להלן פירוט שבו תוכלו לקבל מידע בהתאם להליכים שעומדים בפניכם.

זכרו ! החיים שלנו ממשיכים וניתן ורצוי לבצע את הפעילות הנדרשת לכם במסגרת האפשרויות הקיימות.

בכל עניין מיוחד או בכל שאלה, פנו אלינו כאן

הליכים מול רשות האוכלוסין וההגירה - לחץ כאן 

עדכון 07.02.21 סגירת נתב"ג לפי החלטת ממשלה - מי זכאי לצאת ולהיכנס לישראל

עדכון 01.02.21 לגבי כניסות ויציאות של אזרחים לישראל 

עדכון 12.07.20 לגבי כניסת זרים לישראל

עדכון 05.05.20 - משרדי רשות האוכלוסין, נפתחו לקבלת קהל בזימון תור, למשך שבוע

הליכים מול הביטוח הלאומי - לחץ כאן

הליכים בבתי המשפט, מצב פגרה  - לחץ כאן

הליכים מול מוסדות מיסים  -
מיסוי מקרקעין לחץ כאן 
מס הכנסה ומע"מ לחץ כאן 
מכס לחץ כאן

אימות תצהירים - ניתן לפנות למשרד וננחה כיצד ניתו לבצע את ההחתמה בהתאם לאפשרויות. בימים אלה, מתאפשר אימות חתימה על תצהיר באמצעות היוועדות חזותית וזאת על פי החלטת של ועדת האתיקה הארצית של לשכת עוה"ד וכל עוד מוכרז מצב חירום במשק. 

עריכת צוואה - ניתן לפנות למשרד ונייעץ בנושא בהתאם לנסיבות

עריכת ייפוי כוח מתמשך או הפעלתו - ניתן לפנות למשרד ונייעץ, בהמשך להודעות קודמות של האפוטרופוס הכללי בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס, מועד ההנחיה בעניין הגשת המסמכים באופן מקוון בלבד, ללא הגשת עותק מקורי, הוארך עד ליום 31.8.20.

חתימה על הסכמי מכר - יש לפנות למשרד וננחה איך עושים זאת 

ביטוח לאומי - אפשר להגיש תביעות ומסמכים מרחוק, ועדות מתקיימות ללא נוכחות ע"ס מסמכים