1 דקות קריאה


על פי חוק הכניסה לישראל, כל אזרח של מדינה זרה זקוק לרישיון מאת שר הפנים להיכנס לישראל ולשהות בה. בתנאים מסוימים, יכול זר לקבל אזרחות בישראל, האזרחות ניתנת אחת ולתמיד ולאחר הענקתה אין צורך עוד ברישיון ישיבה כלשהו והזר הופך לאזרח ישראלי.

להלן סקירה קצרה של סוגי האשרות העיקריים –סוגי האשרות קבועים בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974.

ויזה מסוג ב/2 (B/2)  

אשרת תייר

 • אשרה מסוג זה היא אשרה הניתנת לתקופה של עד 3 חודשים למי שמעוניין לבקר בישראל, והיא ניתנת למרבית התיירים הנכנסים לישראל.
 • בעלי אשרת תייר אינם רשאים לעבוד בישראל.
 • תיירים מארצות מסוימות יכולים פשוט להגיע לשדה התעופה בישראל ולקבל ויזה עם כניסתם לישראל.
 • תיירים מארצות אחרות, לעומת זאת, חייבים להגיש בקשה לאשרה מבעוד מועד בשגרירות הישראלית בארץ מוצאם ולקבל את האשרה לפני הטיסה (ישנם מקרים מיוחדים שבהם ניתן לבצע הזמנה מישראל).
 • לממונה ביקורת הגבולות יש סמכות למנוע כניסה לישראל גם מאזרחי ארצות הפטורים מאשרה במקרים מסוימים. לכן, אם יש ספק כלשהו לגבי האפשרות של סירוב כניסה (למשל, במקרה בו המבקש שהה בישראל לפני כן שלא כחוק) כדאי להתייעץ עם עורך-דין בטרם הזמנת הטיסה. זאת, על מנת למנוע מצב לא נעים בו יכלא הזר מיד עם הגעתו ארצה ויגורש.

ויזה מסוג ב/1 (B/1)  

אשרת תייר עם רישיון עבודה

 • אשרה הניתנת לעובדים זרים בישראל או לבני זוג של אזרחים ישראלים לאחר שהגישו בקשה למעמד ועברו את השלב הראשון במשרד הפנים.
 • זר הרוצה לעבוד בישראל חייב להגיש בקשה מתאימה בטרם כניסתו לישראל – אין אפשרות להגיע עם אשרת תייר רגילה (ב/2) ולאחר מכן לבקש גם רישיון עבודה.
 • האשרה ניתנת בד"כ לשנה, וניתן להאריכה בלשכת רשות האוכלוסין עד לתקופה מצטברת של חמש שנים ושלשה חודשים.

ויזה מסוג ב/4 (B/4)  

אשרת מתנדב 

 • אשרה זאת ניתנת למבקשים להתנדב בישראל (על בסיס לינה ודמי כיס סמליים)
 • בד"כ אשרת ב/4 ,לא תינתן לאזרחי מדינות הזקוקות לאשרות כניסה לישראל.
 • משרד הפנים לא מאשר מעמד ב/4 למתגיירים או תיירים הנמצאים  בארץ במעמד ב/2
 • ישנה הקפדה על כך שבקשות לאשרה מסוג ב/4 ,לא תנוצלנה להכנסת עובדים זרים.

אשרה מסוג א/1

תושבות זמנית – רישיון לישיבת ארעי

 • אשרה מסוג א/1 ניתנת ל"עולה חדש" אשר טרם החליט אם ברצונו להישאר בישראל באופן קבוע.
 • עפ"י התקנות, ניתן להאריך אשרה זו עד לתקופה של חמש שנים.
 • בעלי אשרה מסוג א/1 רשאים לעבוד בישראל ולקבל את מלוא הזכויות מהמוסד לביטוח לאומי ככל תושב ישראל.

אשרה מסוג א/2 

 אשרת סטודנט

 • ניתנת לסטודנטים זרים שהתקבלו ללימודים במוסד מוכר בישראל.
 • בד"כ יש להגיש את הבקשה עוד בארץ המוצא.
 • אשרה זו אינה כוללת רישיון לעבוד בישראל, אלא במקרים מיוחדים.
 • תוקף האשרה הוא לשנה אחת ולכניסות רבות.
 • לאשרה זאת מתבקשת הסכמה בכתב של שני ההורים או מטעם האפוטרופוס החוקי.

אשרה מסוג א/3

אשרה מיוחדת לאנשי דת 

 • אנשי דת הבאים למלא תפקיד במוסד דתי בישראל, האשרה תלויה בהזמנה של אותו מוסד דתי מוכר.

אשרה מסוג א/4 

לקרובי משפחה של סטודנטים/מתנדבים

 • אשרה זאת מיועדת לקרובי משפחה של אנשי דת, וקרובים של סטודנטים בעלי אשרת א/2, הם יקבלו אשרה מסוג א/4.

א/5  רישיון כללי

תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד19745 ,סע' 6 (ה)

 • זהו רישיון כללי לישיבת ארעי, והוא ניתן בדרך כלל לזרים אשר נמצאים בתהליך לקראת קבלת אזרחות או תושבות קבע בישראל, בעיקר עקב נישואין לתושב ישראלי, או מטעמים הומניטריים.
 • מקבלי אשרה מסוג א/5 מקבלים תעודת זהות זמנית אשר תוקפה לשנה אחת, והיא ניתנת לחידוש.
 • בעלי אשרה מסוג א/5 רשאים לעבוד בישראל ולקבל את מלוא הזכויות מהמוסד לביטוח לאומי ככל תושב ישראלי.

אינטר ויזה (אשרת כניסה חוזרת)

 • כל מי ששוהה בישראל ברישיון ישיבה זמני כלשהו מהמתוארים לעיל, ורוצה לצאת לביקור בחו"ל ולחזור לישראל, חייב לגשת למשרד הפנים לפני היציאה שלו מישראל ולבקש  אינטר ויזה, שאם לא כן – תוקף האשרה שברשותו פג עם יציאתו מישראל.

רישיון לישיבת קבע

חוק הכניסה לישראל, התשי"ב19525 ,סע' 6 (ד)

 • מדובר ברישיון קבוע, ואין צורך לחדשו.
 • תושב קבע נבדל מאזרח רק בכמה עניינים:
 • הוא אינו רשאי להצביע בבחירות לכנסת.
 • לא יכול להוציא דרכון ישראלי.
 • ניתן לבטל את התושבות שלו אם השתקע במדינה אחרת למעלה משבע שנים, או קיבל במדינה אחרת מעמד של תושב או אזרח.

אזרחות 

 • זר שקיבל אזרחות ישראלית הנו אזרח בדיוק כמו מי שהינו אזרח ישראלי מלידה.
 • הוא זכאי לכל הזכויות של כל אזרח, לרבות הצבעה בכנסת ונשיאת דרכון ישראלי
 • הוא חב בחובות החלות על כל אזרחי ישראל .
 • האזרחות ניתנת לצמיתות ושלילת אזרחות הנה עניין נדיר ביותר ואפשרי רק אם האזרחות הושגה במרמה.


  המפורט לעיל אינו ממצה ואינו תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.
  רשות האוכלוסין וההגירה פועלת על פי נהלים ועל מנת לקבל את המעמד הנדרש בישראל יש לבדוק את התנאים ולהגיש את המסמכים הנכונים הן ביחס להליך והן בהתאם למקרה הספציפי.
  התנהלות מסודרת תקל בתהליך, תקצר זמנים ותחסוך בעלויות.
  לבדיקת התנאים או לליווי וסיוע בהגשת בקשה מתאימה, צרו קשר עם משרדנו ונחזור בהקדם.