1 דקות קריאה

שירות בצה"ל אינו מובן מאליו ומכאן הכרת המדינה בצורך החייל שההורים שלו או הורה שלו יגיע לחיות לצידו בישראל. 

התנאים הנדרשים:

1. חיילים המשרתים בצה"ל 12 חודשים, שנקראו לשרת מעל ל 18 חודשים ויותר או שירתו בצה"ל מעל 18 חודשים, אף אם שוחררו קודם.

2. לא יוכלו להגיש בקשה חיילים ששוחררו שחרור מוקדם, עקב אי התאמה או 

 הרשעה בדין או ששוחררו בשל מחלה או החמרת מחלה או חבלה בתקופת השירות.

3. מדובר בהורים ביולוגיים של חייל שהוא אזרח ישראלי.

4. החייל המזמין חייב להתייצב בלשכת רשות האוכלוסין ולהגיש את הבקשה.

5. יש להגיש טופס בקשה להזמנה (אש/1) אם ההורהים אינם בישראל וטופס בקשה להארכת רישיון ישיבה (אש/3).

6. יש להגיש תמונה חזותית.

7. תעודת זהות של החייל

8. תעודות המעידות על הקשר המשפחתי בין החייל להורים - תעודות מקוריות מאומתות ומתורגמות.

10. דרכון זר של ההורים חייב להיות בתוקף של חצי שנה מעבר לתוקף הרישיון שינתן.

11. אישור על שירות בצה"ל (חיילים בחובה יוכלו להמציא אישור מקצין העיר, חיילים שהשתחררו ואינם נמנים על חיילי המילואים וחיילי מילואים, ימציאו "תעודת הערכה" בה חשוב שיצויין תקופת השירות וכן סיבת השחרור.

12. ההורים או ההורה, יידרשו להמציא תעודת יושר מקורית, מאומתת ומתורגמת (על ידי אפוסטיל או אימות קונסולרי, תרגום נוטריוני יעשה בישראל).

13. כחלק מהליך הגשת הבקשה יש לחתום על הצהרה בפני פקיד הרשות בקשר לאי מעמד בני משפחה נוספים בעקבות קבלת המעמד בישראל.

14. יוצאי מדינות חבר העמים יופני ללשכת הקשר לצורך בדיקת הפרטים והתעודות . המלצת לשכת הקשר תצטרף לתיק הבקשה.

15. יש לשלם אגרה בהתאם ללוח האגרות.

חשוב לציין כי מעמד החייל בישראל ייבדק על ידי פקיד הרשות.

במידה וייקבע שהבקשה עומדת בקרטריונים, תינתן להורים או להורה אשרת כניסה עד ל 3 חודשים (ב/2). בהגעה לארץ יש להגיש בקשה לקבלת מעמד של תושב ארעי (מסוג א/5) לתקופה של שנה ובהמשך ניתן יהיה לבצע הארכה לתקופות של שנתיים ובסה"כ במעמד זה 4 שנים, לאחר מכן בכפוף לכל הבדיקות ניתן לתת מעמד של תושב קבע ושנה במעמד זה, תקנה אפשרות להתאזרח.

חשוב לדעת - ההתאזרחות של החייל אם היה תושב קבע או ההור/ים, לא תותנה בויתור על אזרחות קודמת.

תוקף הרישיון ייבחן כל שנתיים עם הגשת הבקשה להארכה ובמסגרת הבדיקה יבחנו מרכזי החיים של החייל וההורה/ים בישראל.

חשוב שהחייל ישלים את תקופת שירותו הצבאי הסדיר.

המאמר אינו ממצה ואינו מהווה ייעוץ משפטי כללי או ספציפי.

ליצירת קשר עם משרדנו לצורך ייעוץ וניהול הליכים לקבלת מעמד בישראל – השאירו פרטים ונחזור. במקרים דחופים צרו קשר עם המשרד 04-8584840