כתבה במעריב הסדרת מעמד לבן זוג זר והזמנה לישראל- דגשים להתנהלות נבונה