1 דקות קריאה


מדיניות משרד הפנים המוצהרת היא שאשרת שהייה בישראל לנתינים זרים מוענקת רק לפי החוק וזאת במקרים חריגים. במסגרת שיקול הדעת שמוקנה לשר הפנים, ניתנה לו האפשרות לתת היתר לשהייה בישראל על בסיס טעמים הומניטאריים מיוחדים, שאינם קבועים בחוק.  
הדרך שבה ניתנים אישורים אלה היא באמצעות וועדה הנקראת: "הועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים", שהינה ועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ומטרתה לבחון בקשות למתן מעמד בישראל, אשר אינן עומדות בקריטריונים הקבועים בנהלים השונים.
מה נחשב טעם הומניטארי? 
לא כל מקרה, אף אם ייחשב למקרה קשה, יוכר כמקרה הומניטארי לצורך קבלת האשרה לשהייה בישראל. מרבית המקרים המוגשים נדחים. הוועדה בוחנת האם המצב המוסרי מחייב את השארות הזר בישראל לעומת זכות המדינה לשמור על גבולותיה, לדוגמא יוכר מקרה בו הוכח שהנתין הזר עלול להיפגע באם יעזוב את המדינה.
הרכב הוועדה ומועדי התכנסותה
יו"ר הוועדה הינו מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, וחברי הועדה הינם נציגי משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לסיטוח לאומי, משטרת ישראל, לשכת הקשר (נתיב)
הועדה מתכנסת במטה הרשות (בירושלים) אחת לשלושים יום ובכל וועדה נידונים כ- 20 מקרים. לפי הנוהל, בקשה למעמד הומניטארי עוברת תהליך סינון ובדיקה בתוך רשות האוכלוסין, היא עוברת דרך וועדה לשכתית, אשר מעבירה המלצתה לדסק אשרות ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. ראש הדסק בוחן, אם לדחות אותה על הסף או אם להעביר את הבקשה לבחינת הוועדה הבינמשרדית.
ההחלטה הסופית ניתנת בידי שר הפנים, או בידי מי שהסמיך לכך ראש הרשות.
הליכי הערעור האפשריים:
על החלטות הוועדה ניתן לערער לוועדת השגה בלבד ע"פ נוהל "וועדת השגה לזרים במשרד הפנים – מרחבי ירושלים ותל אביב" ועל החלטות ועדת ההשגה ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית משפט לעניינים מנהליים.
החלטותיה של הוועדה לעניינים הומניטאריים נתונים לביקורת של בתי המשפט, אולם היקף שיקול הדעת הרחב הנתון לרשות בהחלטות בעניין מתן מעמד בישראל גוזר ביקורת מצומצמת של בתי המשפט על החלטותיה.

בטרם מוגשת בקשה לועדה מומלץ להתיעץ עם אנשי מקצוע הבקיאים בתחום כדי שלא יתבזבז זמן יקר ומשאבים כלכליים.

מאמר זה אינו ממצה ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי כללי וספציפי.

לייעוץ וליווי בהליכים הומניטריים ניתן להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
למקרים דחופים ניתן לצור קשר בטל 04-8584840 .